Mattheüs 6:19-26

17 juli 2022
19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; 20. Maar vergadert u schatten in den hemel,…