Mattheüs 6:19-26

17 juli 2022
19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; 20. Maar vergadert u schatten in den hemel,…

Mattheüs 28:11-15

17 april 2022
11. En als zij heengingen, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten den overpriesters al de dingen die geschied waren. 12. En zij vergaderd zijnde met…