Richteren 15:16-19

24 november 2019
16. Toen zeide Simson: Met een ezelskinnebak, een hoop, twee hopen, met een ezelskinnebak heb ik duizend man geslagen. 17. En het geschiedde als hij geëindigd had te spreken, zo…