Spreuken 2:7

18 juli 2021
7. Hij legt weg voor de oprechten een bestendig wezen; Hij is een Schild dengenen die oprechtelijk wandelen,

Spreuken 28:13-14

1 januari 2021
13. Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. 14. Welgelukzalig is de mens die geduriglijk vreest; maar die zijn hart…

Spreuken 1:23

1 juni 2020
23. Keert u tot Mijn bestraffing; zie, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekendmaken.