1 Koningen 8:38-40 (Biddag)

12 februari 2020
38. Alle gebed, alle smeking, die van enig mens, van al Uw volk Israël geschieden zal; als zij erkennen een ieder de plaag zijns harten, en een ieder zijn handen…