2 Korinthe 4:7

5 juli 2020
7. Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons;

2 Korinthe 4:11-14

26 april 2020
11. Want wij die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. 12. Zo dan,…

2 Korinthe 5:2-3

14 juli 2019
2. Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden. 3. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden.