2 Korinthe 5:1

22 augustus 2021
1. Want wij weten dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen.

2 Korinthe 12:9a

30 augustus 2020
9a. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

2 Korinthe 4:7

5 juli 2020
7. Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons;

2 Korinthe 4:11-14

26 april 2020
11. Want wij die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. 12. Zo dan,…

2 Korinthe 5:2-3

14 juli 2019
2. Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden. 3. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden.