Tekst: 2 Timotheüs 1:12 en 14 12. Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijd, maar ik word niet beschaamd; want ik weet Wien ik geloofd heb, en ik ben…

2 Timotheüs 4:6-8

15 april 2018
6. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. 7. Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb…