Hebreeën 4:1-2

7 juni 2020
1. Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn. 2. Want…

Hebreeën 11:18b-19

22 april 2019
18b. overleggende, dat God machtig was, hem ook uit de doden te verwekken; 19. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft.

Hebreeën 13:10-14

30 maart 2018
10. Wij hebben een altaar, van hetwelk geen macht hebben te eten, die den tabernakel dienen. 11. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door…