Jesaja 45:15

17 september 2023
Tekst: Jesaja 45:15 Voorwaar, Gij zijt een God Die Zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland.

Jesaja 5:4 en 7

31 december 2021
4. Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard, hetwelk Ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb Ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou, en hij heeft…

Jesaja 38:14

14 november 2021
14. Gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik, ik kirde als een duif; mijn ogen verhieven zich omhoog; o HEERE, ik word onderdrukt, wees Gij mijn Borg.

Jesaja 7:14

31 oktober 2021
14. Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven: Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren en Zijn Naam IMMÁNUËL heten.