Thema: "Jezus opent de deur van het paradijs" 1. Voor een smekeling bij het kruis 2. Als vrucht van het kruis 3. Tot vertroosting onder het kruis Tekst: Lukas 23:42-43…
Thema: "Het lijden van Jezus goedgekeurd" 1. Door Jezus 2. Door gelovigen 3. Door God
NGB artikel 36 (deel 2) Thema: "Wat moeten wij de overheid geven?" 1. Gebed 2. Gehoorzaamheid 3. Geld 4. Geloof
Thema: "Judas zonder Jezus" 1. Geen heil 2. Geen hulp 3. Geen hoop Tekst: Mattheüs 27:3-5
NGB artikel 36 (deel 1) Thema: “Hoe gaat het met de overheid?” 1. Het gaat slecht 2. Het kon slechter 3. Het moet beter
Thema: “Judas’ laatste ontmoeting met Jezus” 1. Judas komt bij Jezus 2. Judas kust Jezus 3. Jezus bevraagt Judas Tekst: Mattheüs 26:47-50 47. En als Hij nog sprak, zie, Judas,…
Thema: "Het is genoeg" 1. Het wapenbezit 2. De wapenvoorraad 3. Het wapengebruik 4. De wapenrusting
Thema: "Zie, Mijn Knecht" 1. Wat zie je aan Hem? 2. Wat zie je in Hem?
Thema: “Een Avondmaalwaardig gemeenteleven" 1. in eenheid 2. in vrijheid 3. in reinheid
Thema: “Het was nacht” 1. voor Judas 2. voor Jezus
Thema: “Veilig achter het bloed” 1. De engel 2. Het lam 3. Het kind Tekst: Exodus 12:13 13. En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen…
Thema: “Een confronterende vraag” 1. De vraag van Jezus 2. De vraag van de discipelen 3. De vraag van Judas Tekst: Mattheüs 26:21-25 21. En toen zij aten, zeide Hij:…
Thema: “De ware avondmaalganger” 1. Gelooft in Christus 2. Beproeft zichzelf 3. Komt met eerbied
Thema: “De satan in Judas’ hart” 1. Hij komt naar binnen 2. Hij is binnen 3. Hij komt naar buiten Tekst: Lukas 22:3-6 3. En de satan voer in Judas,…

 

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven

Urk, HHG Moria
Lange Dam 2
8321 XV Urk
29-05-2023 10:00 uur Luister
28-05-2023 17:00 uur Luister