1 Samuël 1:1-20

30 januari 2022
1. Er was een man van Ramatháïm Zofim, van het gebergte van Efraïm, wiens naam was Elkana, een zoon van Jeróham, den zoon van Elihu, den zoon van Tochu, den…

1 Samuël 3:19

12 september 2021
19. Samuël nu werd groot; en de HEERE was met hem en liet niet één van al Zijn woorden op de aarde vallen.

1 Samuël 23:16, 19 en 27

15 augustus 2021
16. Toen maakte zich Jónathan, de zoon van Saul, op en hij ging tot David in het woud; en hij versterkte zijn hand in God. 19. Toen togen de Zifieten…

2 Samuël 19:1-8

11 oktober 2020
1. En Joab werd aangezegd: Zie, de koning weent en bedrijft rouw over Absalom.2. Toen werd de verlossing te dienzelven dage het ganse volk tot rouw; want het volk had…